بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
تمدید فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ 1398/08/15 1398/02/14
تغییر محل اقامت صندوق 1395/04/23
تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال تا ١٣٩٨/٠٢/١٢ 1395/02/12
تمدید فعالیت صندوق 1395/02/08
تمدید فعالیت صندوق به مدت ٣ سال تا تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢ 1392/08/12
آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز صندوق سپهر اول 1391/08/28
پذیره نویسی 1390/02/04