تغییر محل اقامت صندوق

باسلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات می رساند پیرو مجوزشماره ١٢٢/٨٨٣٤مورخ١٣٩٥/٠٤/١٠سازمان بورس و اوراق بهادار،محل اقامت صندوق به  " تهران سعادت آباد بین میدان کتاب و چهارراه سرو خیابان سرو غربی پلاک ١١٤ طبقه ٣ واحد ٧ " تغییر یافت.