تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال تا ١٣٩٨/٠٢/١٢

باسلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات میرساند پیرو مجوز شماره ١٢٢/٦٧٢٤ مورخ١٣٩٥/٠٢/١١ سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق به مدت ٣ سال از تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢ تا تاریخ ١٣٩٨/٠٢/١٢ تمدید گردید.