تمدید فعالیت صندوق

باسلام
بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران  محترم صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات میرساند مراتب تمدید فعالیت صندوق به مدت ٣ سال دیگر با مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری و انجام است.