آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر اول مورخ 99/01/19

مجمع صندوق مذکور روزسه شنبه مورخ 1399/01/19 رأس ساعت 13 در محل صندوق واقع در تهران، بلوار میرداماد غربی، مابین خیابان ولیعصر و پل میرداماد، ساختمان بانک صادرات، پلاک440، طبقه دوم تشکیل می­شود.

دستور جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه شماره 12020143 مورخ 21/07/98 سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در بازار فرابورس ایران( اصلاح بند 2-3 امید نامه صندوق)