تمدید فعالیت صندوق به مدت ٣ سال تا تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢

باسلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری سپهراول کارگزاری بانک صادرات میرساند پیرو مجوز شماره ١٢١/٢٢٢١٢٠ مورخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ سازمان بورس و اوراق بهادار، عمر صندوق به مدت ٣ سال تا تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٢ تمدید گردید.